Fotoalbum 1 fra Ivar

Dette fotoalbumet nr 1 har Ivar Olsen sendt til Skardals-siden i februar 2005. Trykk på bildene for å gjøre de større.